Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại 2017

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (TĐKDHHDV) lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

 

So với quy định hiện hành thì mức thu phí và lệ phí này không thay đổi. Cụ thể:

  • Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:
    • Mức thu phí TĐKDHHDV hạn chế kinh doanh lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
    • Mức thu phí TĐKDHHDV kinh doanh có điều kiện lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với tổ chức, doanh nghiệp); 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).
    • Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá là 200.000 đồng/giấy/lần cấp.
  • Tại các khu vực khác: Mức thu phí, lệ phí bằng 50% mức thu tương ứng nêu trên.

Thông tư 168/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 77/2012/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

770

Văn bản liên quan