Mức tiền ăn hàng ngày của chó nghiệp vụ từ 01/10/2020

Mức tiền ăn hàng ngày của chó nghiệp vụ từ 01/10/2020
Hải Thanh

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 115/2020/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn của chó, ngựa nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, mức tiền ăn thường xuyên cho chó nghiệp vụ được quy định cụ thể như sau:

  • Chó giống nhập ở nước ngoài vào Việt Nam kể từ ngày đầu tiên đến tháng thứ 24: 88.000 đồng/con/ngày;

  • Chó nhập từ nước ngoài vào Việt Nam kể từ tháng thứ 25 trở đi; chó giống; chó đưa vào huấn luyện chính khóa tại trường: 75.000 đồng/con/ngày;

  • Chó sau khi huấn luyện tại trường có quyết định điều động đưa về các đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu và công tác: 67.000 đồng/con/ngày;

  • Chó con mới nhập từ nước ngoài vào Việt Nam và chó con do chó mẹ nhập từ nước ngoài vào Việt Nam sinh sản lứa thứ nhất đến lứa thứ hai, kể từ ngày 15 đến trước 120 ngày (4 tháng) để đưa vào huấn luyện chính khóa: 35.000 đồng/con/ngày.

Các mức tiền ăn của chó nghiệp vụ theo quy định trên được tính thống nhất giá gạo tẻ là 13.000 đồng/kg. Trường hợp đơn vị phải mua gạo với giá thực tế cao hơn giá trên thì phần chênh lệch được quyết toán theo quy định; trường hợp mua gạo với giá thấp hơn giá trên thì phần chênh lệch giá gạo được bổ sung để mua lương thực, thực phẩm đảm bảo thức ăn cho chó nghiệp vụ.

Chi tiết xem tại Thông tư 115/2020/TT-BQP, có hiệu lực từ 01/11/2020. Các chế độ nêu trên được thực hiện từ ngày 01/10/2020.

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan