Mức tiền thưởng đối với HSSV đoạt giải các kỳ thi quốc gia, quốc tế từ 01/11/2020

Mức tiền thưởng đối với HSSV đoạt giải các kỳ thi quốc gia, quốc tế từ 01/11/2020
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Cụ thể, theo Nghị định 110/2020/NĐ-CP, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau:

  • Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng;

  • Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;

  • Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;

  • Khuyến khích: 10 triệu đồng.

Đồng thời, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau:

  • Huy chương Vàng: 35 triệu đồng;

  • Huy chương Bạc: 25 triệu đồng;

  • Huy chương Đồng: 10 triệu đồng;

  • Khuyến khích: 8 triệu đồng.

Đặc biệt, học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải được hưởng 1,5 lần mức thưởng theo quy định trên. Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi được hưởng 02 lần mức thưởng theo quy định trên.

Chi tiết xem tại Nghị định 110/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/11/2020, thay thế Quyết định 158/2002/QĐ-TTg.

Gởi câu hỏi

142

Văn bản liên quan