Mức xử phạt buôn bán trái phép thuốc bảo vệ thực vật từ 18/02/2020

Mức xử phạt buôn bán trái phép thuốc bảo vệ thực vật từ 18/02/2020
Lê Hải

Ngày 03/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Theo đó, mức xử phạt đối với hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam từ ngày 18/02/2020 được quy định như sau:

  • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu có trị giá vi phạm dưới 5.000.000 đồng;

  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu có trị giá vi phạm từ 5.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;

  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu có trị giá vi phạm từ 15.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu có trị giá vi phạm từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

  • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu có trị giá vi phạm từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

Chi tiết xem tại Nghị định 04/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 18/02/2020.

Gởi câu hỏi

208

Văn bản liên quan