Năm 2018: Mở 05 khóa bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 1

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1332/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) cho đối tượng 1 năm 2018.

 

Theo đó, trong năm 2018 sẽ mở 05 khóa, mỗi khóa 70 đồng chí để bồi dưỡng cho đối tượng 1 theo quy định của Luật Giáo dục QPANNghị định 13/2014/NĐ-CP chưa được bồi dưỡng kiến thức về QPAN tại Học viện Quốc phòng. Cụ thể:

  • Đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý;
  • Người được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ, đại biểu Quốc hội.

Nội dung đào tạo: Thực hiện theo Thông tư 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình khung, nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN.

Thủ tướng yêu cầu:

  • Các cơ quan, tổ chức, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cử cán bộ đúng đối tượng, đủ số lượng theo chỉ tiêu phân bổ từng khóa của Ban tổ chức Trung ương;
  • Những đồng chí vắng mặt phải tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN các khóa tiếp theo.

Quyết định 1332/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 11/9/2017.

Gởi câu hỏi

264

Văn bản liên quan