Năm 2020: Nạn nhân mua bán người được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Năm 2020: Nạn nhân mua bán người được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
Nguyễn Trinh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 84/2019/TT-BTC quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.

Theo đó, các nạn nhân của mua bán người đang trong thời gian lưu trú tại cơ sở hỗ trợ mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định pháp luật về BHYT.

Ngoài ra, nạn nhân sẽ được hỗ trợ tiền thuốc thông thường theo thực tế phát sinh (trước đây là mức 50.000 đồng/nạn nhân) nếu trong thời gian nạn nhân lưu trú tại cơ sở không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế thực hiện theo quy định của pháp luật BHYT (trước đây sẽ do nạn nhân hoặc gia đình tự thanh toán)

Xem thêm tại: Thông tư 84/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2020.

Gởi câu hỏi

278

Văn bản liên quan