Năm học 2020 - 2021 sẽ bắt đầu áp dụng sách giáo khoa mới

Năm học 2020 - 2021 sẽ bắt đầu áp dụng sách giáo khoa mới
Thủy Phú

Nghị quyết 51/2017/QH14 được Quốc hội thông qua về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 

Theo đó, lộ trình thực hiện chương trình sách giáo khoa mới theo Nghị quyết 88/2014/QH13 được điều chỉnh như sau:


- Thời gian triển khai áp dụng phải đảm bảo tuần tự trong từng cấp học;


- Chậm nhất, năm học 2020 – 2021 bắt đầu áp dụng với cấp tiểu học;


- Từ năm học 2021 – 2022, áp dụng với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở;


- Từ năm 2022 – 2023, áp dụng lớp đầu cấp của cấp học trung học phổ thông. 


Nghị quyết 51/2017/QH14 được thông qua ngày 21/17/2017.

 

Gởi câu hỏi

1,275