Nâng định mức chi phí lập đồ án XD điểm dân cư nông thôn

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 05/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Theo đó:

 

Từ ngày 01/6/2017, định mức chi phí (triệu đồng/ha) lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được nâng lên từ 0,24 đến 0,7 triệu đồng/ha theo từng quy mô diện tích như sau:

  • <10 ha: Định mức chi phí là 12,40 (hiện hành là 11,7);
  • 20 ha: Định mức chi phí là 9,22 (hiện hành là 8,7);
  • 30 ha: Định mức chi phí là 7,63 (hiện hành là 7,2);
  • 50 ha: Định mức chi phí là 6,25 (hiện hành là 5,9);
  • 100 ha: Định mức chi phí là 4,24 (hiện hành là 4,0).

Xem thêm chi phí lập đồ án quy hoạch đối với các vùng, khu vực khác tại Thông tư 05/2017/TT-BXD thay thế Thông tư 01/2013/TT-BXD.

Gởi câu hỏi

254

Văn bản liên quan