Ngân hàng nhà nước sẽ chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ

Ngân hàng nhà nước sẽ chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ
Phú Thịnh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị 04/CT-NHNN tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 06 tháng cuối năm 2018.

 

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ có các giải pháp để ổn định thị trường ngoại tệ, hạn chế tình trạng đô la hóa và vàng hóa; kiểm soát, giảm dần và có lộ trình chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ.

Ngoài nội dung nêu trên, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ khác như:

  • Triển khai các giải pháp ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế;

  • Thanh tra, xử lý vi phạm các tổ chức tín dụng thuộc các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ;

  • Triển khai đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng như: Thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Chỉ thị 04/CT-NHNN được ban hành ngày 02/08/2018

Gởi câu hỏi

711

Văn bản liên quan