Nghị định 85/2020/NĐ-CP: Tiêu chí đánh giá công trình kiến trúc có giá trị

Nghị định 85/2020/NĐ-CP: Tiêu chí đánh giá công trình kiến trúc có giá trị
Hải Thanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, có hiệu lực từ ngày 07/9/2020.

Theo đó, tại Điều 3 Nghị định 85/2020/NĐ-CP đã quy định chi tiết về tiêu chí đánh giá công trình kiến trúc có giá trị, cụ thể:

 • Tiêu chí về giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, gồm các yếu tố sau:
  • Tiêu biểu cho một loại hình kiến trúc, phong cách kiến trúc;

  • Giá trị nghệ thuật kiến trúc của bản thân công trình và tổng thể không gian trong phạm vi khuôn viên công trình;

  • Giá trị gắn liền với cảnh quan, đóng góp vào cảnh quan chung đô thị, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên;

  • Giá trị về kỹ thuật, công nghệ xây dựng, sử dụng vật liệu xây dựng.

 • Tiêu chí về giá trị lịch sử, văn hóa, gồm các yếu tố sau:
  • Tiêu biểu cho giai đoạn lịch sử;

  • Gắn với đặc điểm, tính chất tiêu biểu về văn hóa của địa phương;

  • Niên đại xây dựng, tuổi thọ công trình.

Lưu ý: Bảng tính điểm đánh giá công trình kiến trúc có giá trị được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 85.

Chi tiết xem tại Nghị định 85/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 17/7/2020.

Gởi câu hỏi

246

Văn bản liên quan