Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về tha tù trước thời hạn có điều kiện
Ly Ly

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật hình sự quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện vừa được HĐTP TANDTC thông qua ngày 24/4/2018.

 

Theo đó quy định chi tiết điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với các đối tượng sau:

  • Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng (không thuộc trường hợp tại Khoản 2 Điều 66 Bộ luật hình sự 2015);
  • Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng;
  • Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù.

Đáng chú ý là quy định cho phép người được tha tù trước thời hạn có điều kiện mỗi năm được rút ngắn thời gian thử thách 01 lần từ 03 tháng đến 02 năm. Đối với người còn thời hạn thử thách dưới 03 tháng thì được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.

Chi tiết xem tại Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 09/6/2018.

Gởi câu hỏi

2,671

Văn bản liên quan