Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP: 06 trường hợp không được hưởng án treo

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP: 06 trường hợp không được hưởng án treo
Lê Hải

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP vừa được Hội đồng Thẩm phán Toàn án nhân dân tối cao ban hành nhằm hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

 

Theo đó, Nghị quyết 02 quy định chi tiết những trường hợp không được hưởng án treo, bao gồm:

  • Người phạm tội là người chủ mưu, ngoan cố chống đối, dùng thủ đoạn xảo quyệt, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

  • Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị truy nã;

  • Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách;

  • Người bị phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, người phạm tội nhiều lần;

  • Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

Lưu ý: Khi cho người phạm tội hưởng án treo, Tòa án phải ấn định thời gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù, nhưng không được dưới 01 năm và không được quá 05 năm.

Chi tiết xem tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Gởi câu hỏi

5,047

Văn bản liên quan