Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP về giải quyết tranh chấp xử lý nợ xấu

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP về giải quyết tranh chấp xử lý nợ xấu
Thủy Phú

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại TAND với nhiều nội dung đáng chú ý.

 

Đơn cử như việc hướng dẫn hồ sơ khởi kiện về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thủ tục rút gọn. Cụ thể:

 • Hình thức, nội dung đơn khởi kiện thực hiện theo Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự;
 • Hồ sơ khởi kiện gồm:
  • Đơn khởi kiện (theo Mẫu số 23- DS tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP);
  • Hợp đồng tín dụng;
  • Tài liệu chứng minh khoản nợ đang có tranh chấp là nợ xấu;
  • Văn bản, hợp đồng bảo đảm và tài liệu chứng minh đã đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc biện pháp bảo đảm;
  • Tài liệu, chứng cứ về nơi cư trú, nơi làm việc của người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
  • Nếu đương sự cư trú ở nước ngoài thì phải có một trong các tài liệu như: văn bản thỏa thuận, tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp,…

Xem thêm Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 đến ngày Nghị quyết 42/2017/QH14 hết hiệu lực thi hành.

Gởi câu hỏi

4,350

Văn bản liên quan