Nghiêm cấm Đấu giá viên tiết lộ thông tin liên quan đến cuộc đấu giá

Nghiêm cấm Đấu giá viên tiết lộ thông tin liên quan đến cuộc đấu giá
Tuyết Hoan

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BTP về quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

 

Theo đó, đấu giá viên có nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận với các bên tham gia đấu giá, không được sử dụng thông tin đấu giá để phục vụ lợi ích cá nhân.

Ngoài ra, đấu giá viên còn phải tuân thủ một số nguyên tắc sau đây:

  • Đấu giá viên không được lợi dụng danh nghĩa đấu giá viên để trục lợi;

  • Đấu giá viên phải tận tâm và có trách nhiệm với công việc;

  • Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá có nghĩa vụ nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá, lập và hoàn thiện hồ sơ đấu giá tài sản, điều hành cuộc đấu giá theo đúng quy định pháp luật. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, đấu giá viên bàn giao đầy đủ hồ sơ đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản để lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm tại Thông tư 14/2018/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 12/12/2018.

Gởi câu hỏi

246

Văn bản liên quan