Nghiêm cấm dùng chất hóa học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Nghiêm cấm dùng chất hóa học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ
Nguyễn Trinh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP quy định về nông nghiệp hữu cơ. Đáng chú ý tại văn bản này là nội dung quy định về nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

 

Theo đó, một trong các nguyên tắc quan trọng khi sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ là không được dùng các vật tư là chất hóa học tổng hợp ở bất kì giai đoạn nào của chuỗi sản xuất.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ còn phải đáp ứng các nguyên tắc sau đây:

  • Quản lý các tài nguyên theo nguyên tắc hệ thống và sinh thái trong tầm nhìn dài hạn;

  • Không sử dụng công nghệ biến đổi gen, phóng xạ và công nghệ khác có hại cho sản xuất hữu cơ;

  • Đối xử với động vật, thực vật một cách có trách nhiệm và nâng cao sức khỏe tự nhiên của chúng;

  • Sản phẩm hữu cơ phải được bên thứ ba chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong sản xuất sản phẩm hữu cơ.

Xem chi tiết tại Nghị định 109/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/10/2018.

Gởi câu hỏi

242

Văn bản liên quan