Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 02 ngày Lễ Quốc tang (14, 15/8/2020)

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 02 ngày Lễ Quốc tang (14, 15/8/2020)
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công điện 2954/CĐ-BVHTTDL Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Theo đó, trong 02 ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (ngày 14, 15/08), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí như sau:

  • Các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước ngừng, hoãn tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí;

  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác trên địa bàn;

  • Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị các cơ quan, công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Chi tiết xem thêm tại: Công điện 2954/CĐ-BVHTTDL được ban hành ngày 12/08/2020.

Gởi câu hỏi

146

Văn bản liên quan