Ngưng thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất trên toàn quốc

Ngưng thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất trên toàn quốc
Bảo Ngọc

Ngày 01/12/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2021/TT-BYT quy định ngưng hiệu lực Thông tư 04/2021/TT-BYT về hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.

Theo đó, ngưng hiệu lực toàn bộ đối với Thông tư 04/2021/TT-BYT ngày 29/4/2021 hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất trên phạm vi toàn quốc.

Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú trong phạm vi định suất từ ngày 01/01/2021 được thanh toán theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.

Lưu ý: Thời gian ngưng hiệu lực nội dung nêu trên được thực hiện từ thời điểm ngày 01/12/2021 cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.

Thông tư 22/2021/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2021.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan