Người dưới 18 tuổi ra tù được ưu tiên hỗ trợ vay vốn tạo việc làm

Người dưới 18 tuổi ra tù được ưu tiên hỗ trợ vay vốn tạo việc làm
Nguyễn Trinh

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án Hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Cụ thể, theo Nghị định này, các chính sách về đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù được quy định như sau:

  • Người chấp hành xong hình phạt tù tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 3 tháng được miễn, giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp;

  • Người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định về tín dụng đối với HSSV; được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm;

  • Người chấp hành xong hình phạt tù dưới 18 tuổi sẽ được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm; trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định pháp luật;

  • ...

Chi tiết xem thêm tại: Nghị định 49/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/6/2020.

Gởi câu hỏi

381

Văn bản liên quan