Người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước được HD kỹ năng an toàn

Người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước được HD kỹ năng an toàn
Thu Ba

Đây là nội dung chính được quy định tại Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước, ban hành ngày 15/10/2020.

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL quy định nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước bao gồm:

  • Các thông tin chung về hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước: khu vực an toàn mà phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước được hoạt động, được neo đậu; thời gian hoạt động, bảo vệ môi trường; điều kiện về độ tuổi, giới tính, sức khỏe đối với người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước;

  • Biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước;

  • Hướng dẫn sử dụng áo phao, các trang thiết bị cứu sinh, thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước;

  • Những rủi ro và cách phòng tránh khi sử dụng phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước;

  • Chỉ dẫn cứu hộ: thông tin lực lượng cứu hộ, phương thức liên lạc, điện thoại, điểm trực, pháo sáng.

Xem chi tiết tại Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

Gởi câu hỏi

110

Văn bản liên quan