Nguyên tắc chi trả tiền lương, công tác phí của KTNN

Theo Quyết định 1006/QĐ-KTNN ngày 26/6/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN), việc chi trả tiền lương, chế độ công tác phí của các đơn vị thuộc Khối cơ quan KTNN được thực hiện theo nguyên tắc sau:

 

 • Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp thực hiện chi trả vào khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng.
 • Chế độ công tác phí thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC và một số quy định sau:
  • Tổng KTNN, Phó Tổng KTNN và các chức danh tương đương có hệ số phụ cấp lãnh đạo ≥1,3: Mua vé máy bay hạng ghế thương gia;
  • Cán bộ, công chức, người lao động còn lại: Mua vé máy bay hạng ghế thường.
 • Ngoài ra còn thanh toán tiền vé máy bay cho các đối tượng đi công tác sau:
  • Cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trở lên;
  • Chuyên viên chính, kiểm toán viên chính và tương đương có mức lương từ hệ số ≥ 5,76;
  • Do yêu cầu nhiệm vụ, cơ quan cử người đi công tác giải quyết gấp được Lãnh đạo KTNN phụ trách Văn phòng duyệt đi công tác bằng máy bay.

Quyết định 1006/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Gởi câu hỏi

261

Văn bản liên quan