Nguyên tắc giám sát, điều tiết thuốc kháng HIV tại cơ sở y tế

Nguyên tắc giám sát, điều tiết thuốc kháng HIV tại cơ sở y tế
Bảo Ngọc

Mới đây, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế (CSYT) công lập.

Theo đó, bổ sung quy định về thực hiện giám sát, điều tiết việc cung ứng và sử dụng thuốc kháng HIV tại CSYT theo thỏa thuận khung đã ký kết theo nguyên tắc sau đây:

- Trường hợp CSYT có nhu cầu sử dụng thuốc vượt 20% số lượng thuốc được phân bổ trong thỏa thuận khung thì phải báo cáo cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố để tổng hợp và điều tiết số lượng thuốc giữa các cơ sở thuộc phạm vi cung cấp tại địa phương nhưng bảo đảm không vượt quá 20% tổng số lượng được phân bổ trong thỏa thuận khung cho các cơ sở thuộc phạm vi cung cấp tại địa phương.

- Trường hợp nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở thuộc phạm vi cung cấp vượt quá khả năng điều tiết của cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố hoặc CSYT phát sinh nhu cầu sử dụng thuốc nhưng chưa tổng hợp nhu cầu khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thì phải báo cáo Cục Phòng, chống HIV/AIDS để điều tiết số lượng thuốc. Tổng số lượng thuốc được điều tiết không vượt quá 30% tổng số lượng đã được phê duyệt.

Thông tư 15/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

Gởi câu hỏi

1

Văn bản liên quan