Nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Anh Tú

Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

 

Theo đó, chỉ những tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Đồng thời, tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới. Cụ thể:

  • Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý;

  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới không nắm giữ cổ phần hoặc góp vốn trên 10% của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Xem thêm các nội dung liên quan tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

264

Văn bản liên quan