Nguyên tắc làm việc của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW

Nguyên tắc làm việc của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW
Anh Tú

Mới đây, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định 168-QĐ/TW ngày 28/12/2018 quy định về việc ban hành Quy chế làm việc kiểu mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

 

Theo đó, trong quá trình làm việc, các cơ quan thuộc tỉnh ủy, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy phải làm việc dựa theo các nguyên tắc như sau:

  • Tỉnh ủy, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức,…;

  • Cá nhân được quyền phát biểu và bảo lưu ý kiến của mình nhưng phải chấp hành nghị quyết của tập thể; ý kiến bảo lưu có thể được phản án lên cấp trên nhưng không được tuyên truyền, phổ biến;

  • Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của cá nhân.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 168-QĐ/TW được ban hành ngày 28/12/2018.

Gởi câu hỏi

426

Văn bản liên quan