Nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế

Nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế
Duy Thịnh

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 35/2017/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

 

Theo đó, tổ chức, cá nhân được Ban quản lý Khu kinh tế cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm sau khi thực hiện các thủ tục như sau:

  • Đối với đối tượng được miễn, giảm nhưng không làm thủ tục để được miễn, giảm thì:
    • Phải nộp tiền thuê đất theo quy định pháp luật;
    • Nếu chậm làm thủ tục miễn, giảm thì không được miễn, giảm tiền thuê đất trong khoảng thời gian chậm làm thủ tục đó.
  • Đối với đối tượng khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm nhưng đã hết thời gian được miễn, giảm thì:
    • Không được miễn, giảm tiền thuê đất;
    • Nếu đang trong thời gian được miễn, giảm thì chỉ được miễn, giảm cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất.

Xem thêm hướng dẫn khác tại Thông tư 89/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/10/2017.

Gởi câu hỏi

406

Văn bản liên quan