Nhà đầu tư nước ngoài có thể tạm trú tại VN trong thời hạn 10 năm

Nhà đầu tư nước ngoài có thể tạm trú tại VN trong thời hạn 10 năm
Hải Thanh

Đây là quy định đáng chú ý vừa được Quốc hội thông qua tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cụ thể, theo Luật sửa đổi, thời hạn thẻ tạm trú được quy định như sau:

  • Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm;

  • Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm;

  • Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm;

  • Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm..

Trong đó, thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

Chi tiết xem tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020.

Gởi câu hỏi

108

Văn bản liên quan