Nhanh chóng gắn thẻ đầu cuối cho phương tiện giao thông đường bộ

Nhanh chóng gắn thẻ đầu cuối cho phương tiện giao thông đường bộ
Thùy Trâm

Đây là nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện từ không dừng.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện:

  • Thực hiện gắn thẻ đầu cuối cho phương tiện giao thông đường bộ tại lần kiểm định gần nhất, hoặc ngay khi qua trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng;

  • Tuyệt đối không điều khiển phương tiện đi vào cửa hàng dành riêng cho thu phí điện tử không dừng khi phương tiện chưa gắn thẻ đầu cuối hoặc đã gắn thẻ đầu cuối nhưng số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả cho giao dịch thu phí;

  • Tích cực hợp tác với các lực lượng chức năng và các đơn vị có liên quan tại các trạm thu phí; không có hành vi gây rối, cản trở hoạt động thu phí, đặc biệt là tại các trạm đã lắp đặt, vận hành hệ thống thi phí điện tử không dừng, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem thêm tại Chỉ thị 39/CT-TTg, ban hành ngày 07/10/2020.

Gởi câu hỏi

135

Văn bản liên quan