Nhập khẩu 51.051 tấn thuốc lá nguyên liệu năm 2017

Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Thông tư 39/2016/TT-BCT về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017. Theo đó:

 

  • Lượng thuốc lá nguyên liệu (Mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 là 51.051 tấn.

Như vậy, so với năm 2016, lượng thuốc lá nguyên liệu tăng 2.431 tấn (năm 2016 nhập khẩu 48.620 tấn)

  • Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BCT.
  • Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với các mặt hàng thuốc lá nguyên liệu (Mã HS 2301) có xuất xứ từ các nước ASEAN. Việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu từ các nước ASEAN thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BCT.

Thông tư 39/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

Gởi câu hỏi

543

Văn bản liên quan