Những lưu ý về kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Những lưu ý về kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện
Duy Thịnh

Viện kiểm sát tối cao vừa có Hướng dẫn 26/HD-VKSTC về việc triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện.

 

Theo đó, trường hợp kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện thì cần lưu ý những nội dung sau đây:

  • Tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện hằng năm, mỗi năm 03 đợt:  Vào dịp 30/4 thì hoàn thành lập hồ sơ trước 15/4, vào dịp 02/9 thì hoàn thành lập hồ sơ trước 15/8 và vào dịp Tết Nguyên đán thì hoàn thành hồ sơ trước 31/12;

  • Đảm bảo đáp ứng điều kiện tha tù quy định tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP;

  • Nếu phạm nhân đủ điều kiện tha tù trước thời hạn nhưng không được trại giam, cơ quan thi hành án đề nghị thì ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan này lập hồ sơ đề nghị tha tù theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC;

  • Nếu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm Khoản 4 Điều 66 Bộ luật Hình sự thì kiểm sát lập hồ sơ đề nghị hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Xem thêm tại Hướng dẫn 26/HD-VKSTC được ban hành ngày 26/6/2018.

Gởi câu hỏi

511

Văn bản liên quan