Những trường hợp không phải xem xét về điều kiện kinh doanh dược

Ngày 12/4/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2018/TT-BYT quy định một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

 

Trong đó quy định cụ thể những trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược là những cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại. Bao gồm:

  • Đơn vị sự nghiệp;

  • Cơ sở thuộc lực lượng vũ trang có tham gia cung ứng dịch vụ theo cơ chế tự chủ tài chính hoặc tự định giá theo quy định;

  • Khoa dược của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kho bảo quản vắc xin, thuốc của các cơ sở tiêm chủng mở rộng.

Các cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại phải có biển hiệu ghi rõ tên, địa chỉ, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở, hình thức và phạm vi, địa bàn hoạt động.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 07/2018/TT-BYT có hiệu lực ngày 01/6/2018, thay thế Thông tư 13/2009/TT-BYT.

Gởi câu hỏi

359

Văn bản liên quan