Những vật dụng cấm mang theo khi chấm thi THPT Quốc gia

Những vật dụng cấm mang theo khi chấm thi THPT Quốc gia
Thanh Lâm

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 18/3/2019.

 

Theo đó, thành viên Ban Chấm thi và những người thi hành nhiệm vụ liên quan đến công tác chấm thi không được mang theo bút chì, tẩy và các vật dụng bị cấm khác vào phòng chấm thi.

Đồng thời, những người này không được sửa chữa, thêm bớt vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với bất kỳ hình thức hay lý do gì và phải tuân thủ một số quy định sau:

  • Các phiếu trả lời trắc nghiệm đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GDĐT cung cấp;

  • Sau khi xử lý bài thi trắc nghiệm, tổ chấm thi mở niêm phong đĩa CD chứa dữ liệu chấm bài, lập biên bản mở niêm phong và nạp dữ liệu chấm vào phần mềm chấm thi trắc nghiệm dưới sự giám sát chặt chẽ;

Xem chi tiết Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 03/5/2019.

Gởi câu hỏi

331

Văn bản liên quan