Nội dung kiểm tra đột xuất của lực lượng Quản lý thị trường

Nội dung kiểm tra đột xuất của lực lượng Quản lý thị trường
Đức Thảo

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Theo đó, khi tiếp nhận thông tin về vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật và có căn cứ cho rằng nếu không tiến hành kiểm tra ngay thì tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bỏ trốn, tang vật, phương tiện vi phạm có thể bị tẩu tán, tiêu hủy hoặc để ngăn chặn, hạn chế kịp thời hậu quả do vi phạm pháp luật gây ra thì người có thẩm quyền phải kịp thời ban hành quyết định kiểm tra đột xuất.

Phương án kiểm tra đột xuất phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Căn cứ xây dựng phương án kiểm tra;

  • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân hoặc địa điểm kiểm tra;

  • Nội dung kiểm tra;

  • Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc việc kiểm tra;

  • Hành vi vi phạm hành chính dự kiến và văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng;

  • Dự kiến về phương tiện và điều kiện phục vụ kiểm tra;

  • Họ tên, chức danh, chữ ký của người ban hành phương án kiểm tra và con dấu;

  • ...

Chi tiết xem tại Thông tư 27/2020/TT-BCT có hiệu lực từ 01/12/2020.

Gởi câu hỏi

192

Văn bản liên quan