Nội dung xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Nội dung xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Lê Trang

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Theo đó, nội dung xác định giá ca máy được quy định như sau:

  • Giá ca máy bao gồm toàn bộ hoặc một số các khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhana công điều khiển và chi phí khác của máy;

  • Giá ca máy chưa bao gồm chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, nước, khí nén và các loại công tác xây dựng thực hiện tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành thử của một số loại máy như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và các thiết bị tương tự. Các chi phí này được lập dự toán riêng theo biện pháp thi công và tính vào chi phí gián tiếp của dự toán công trình;

  • Các nội dung chi phí trong giá ca máy được xác định phù hợp theo loại máy có cùng công nghệ, xuất xứ và các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu.

Xem chi tiết tại Thông tư 11/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 15/02/2020.

Gởi câu hỏi

186

Văn bản liên quan