Nóng: Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19

Nóng: Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19
Bảo Ngọc

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền cho thuê đất hằng năm được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021.

Lưu ý: Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất bao gồm:

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

- Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Quyết định 27/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/9/2021.

Gởi câu hỏi

1

Văn bản liên quan