Phải chuyển trước chi phí khi đề nghị Đại sứ quán VN tống đạt VB tố tụng

Phải chuyển trước chi phí khi đề nghị Đại sứ quán VN tống đạt VB tố tụng
Thúy Trọng

Ngày 09/6/2021, TANDTC ban hành Công văn 64/TANDTC-HTQT về việc ủy thác tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài.

Theo đó, đối với việc đề nghị Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài tống đạt văn bản tố tụng, TANDTC yêu cầu các Tòa án:

  • Thực hiện đúng, đầy đủ quy trình tại Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG.

  • Tòa án phải chuyển trước chi phí tống đạt văn bản tố tụng cho Đại sứ quán. Đại sứ quán sử dụng chi phí đó để thanh toán tiền cước bưu chính gửi hồ sơ của Tòa án cho đương sự và gửi kết quả thực hiện tống đạt về Việt Nam cho Tòa án.

  • Trường hợp đã thực hiện đúng quy trình và đã quá 03 tháng kể từ ngày Tòa án gửi hồ sơ tống đạt nhưng chưa nhận được kết quả tống đạt thì Tòa án chủ động liên hệ qua thư điện tử hoặc có văn bản gửi Đại sứ quán.

  • Trường hợp Tòa án chỉ chuyển hồ sơ mà không chuyển trước chi phí tống đạt thì việc tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự sẽ không được Đại sứ quán thực hiện và Tòa án phải tự thực hiện lại tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài.

Công văn 64/TANDTC-HTQT ban hành ngày 09/6/2021.

Gởi câu hỏi

73