Phải có biện pháp gây ngất trước khi giết mổ vật nuôi

Phải có biện pháp gây ngất trước khi giết mổ vật nuôi
Lê Hải

Nội dung này được quy định tại Luật Chăn nuôi 2018 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018.

 

Theo đó, trường hợp giết mổ vật nuôi thì phải có biện pháp gây ngất vật nuôi, điều này thể hiện tinh thần nhân đạo đối với vật nuôi.

Ngoài ra, trong quá trình giết mổ, cơ sở giết mổ phải thực hiện các quy định về đối xử nhân đạo với vật nuôi như sau:

  • Có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh; cung cấp nước uống phù hợp với vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ;

  • Hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi;

  • Không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ.

Xem chi tiết các nội dung khác tại Luật Chăn nuôi 2018 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Gởi câu hỏi

316

Văn bản liên quan