Phải đảm bảo bí mật về số lượng xăng dầu dự trữ quốc gia

Phải đảm bảo bí mật về số lượng xăng dầu dự trữ quốc gia
Lan Anh

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 16/2020/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 16 là Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia. Theo Quy chế này, nguyên tắc quản lý xăng dầu dự trưc quốc gia được quy định như sau:

  • Xăng dầu dự trữ quốc gia phải được quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng, bảo đảm bí mật, an toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu dự trữ quốc gia; xăng dầu dự trữ quốc gia sau khi xuất cấp phải được bù lại đầy đủ, kịp thời;

  • Xăng dầu dự trữ quốc gia phải được sử dụng đúng mục đich, đúng quy định của pháp luật; không được sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia để kinh doanh;

  • Tính đúng, tính đủ chi phí bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia hằng năm theo quy định.

Chi tiết xem tại Quyết định 16/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ 01/7/2020.

Gởi câu hỏi

162

Văn bản liên quan