Phải đạt mục tiêu 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến vào 2025

Phải đạt mục tiêu 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến vào 2025
Lê Hải

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 645/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, về quy mô thị trường thương mại điện tử, Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể cần đạt được vào năm 2025 như sau:

  • 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, với giá trị mua hàng hoá và dịch vụ trực tuyến đạt trung bình 600 USD/ người/năm;

  • Doanh số thương mại điện tử B2C (tính cho cả hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến) tăng 25%/năm, đạt 35 tỷ USD, chiếm 10% so với tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Bên cạnh đó, Kế hoạch còn đưa ra mục tiêu cụ thể về hạ tầng các dịch vụ phụ trợ cho thương mại điện tử; về tương quan phát triển thương mại điện tử giữa các vùng kinh tế; về ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp và về phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử.

Chi tiết xem tại Quyết định 645/QĐ-TTg được ban hành ngày 15/5/2020.

Gởi câu hỏi

168

Văn bản liên quan