Phấn đấu đến năm 2030: 90% trường đại học thực hiện đại học số

Phấn đấu đến năm 2030: 90% trường đại học thực hiện đại học số
Đức Dũng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1373/QĐ-TTg ngày 30/07/2021 phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030".

Theo đó, mục tiêu giáo dục của Đề án là đến năm 2030 triển khai đạt được một số tiêu chí đáng chú ý như sau:

(1) Phấn đấu 100% các tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục trẻ em mẫu giáo;

(2) Đạt được 90% các tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2;

(3) Triển khai 90% các trường đại học thực hiện đại học số và xây dựng học liệu số;

(4) Phổ cập cho 70% người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống;

(5) Đạt 60% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật. Trong đó, 15% dân số có trình độ đại học trở lên,…

Bên cạnh đó, Đề án còn nêu ra một số giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu kể trên, cụ thể như:

- Tổ chức hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam hằng năm;

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật học tập suốt đời;

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số tại các cơ sở giáo dục…

Quyết định 1373/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/07/2021.

Gởi câu hỏi

1