Phân hệ trong hệ thống VAT-RS cho người nước ngoài từ ngày 05/8/2020

Phân hệ trong hệ thống VAT-RS cho người nước ngoài từ ngày 05/8/2020
Thu Ba

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 2096/QĐ-TCHQ của TCHQ về việc ban hành quy định định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi thông tin giữa TCHQ và NHTM trong hệ thống hoàn VAT cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh.

Cụ thể, theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định 2096, hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh (hệ thống VAT-RS) bao gồm các phân hệ sau:

  • Phân hệ doanh nghiệp bán hàng: Dùng cho các doanh nghiệp bán hàng kê khai hóa đơn đã xuất cho khách hàng có nhu cầu hoàn VAT;

  • Phân hệ Hải quan: Dùng cho cán bộ Hải quan cửa khẩu có nhiệm vụ xác nhận hoàn thuế cho người nước ngoài;

  • Phân hệ trao đổi thông tin với Ngân hàng: Có nhiệm vụ trao đổi thông tin về hóa đơn đã xác nhận hoàn thuế, hóa đơn đã hoàn thuế, tiếp nhận thông tin hiệu chỉnh hóa đơn, tra cứu tổng hợp số liệu;

  • Phân hệ trao đổi thông tin với Tổng cục Thuế: Có nhiệm vụ trao đổi thông tin doanh nghiệp bán hàng hoàn VAT cho người nước ngoài, Quyết định thanh toán cho NHTM, số tiền thuế người nước ngoài được hoàn.

Chi tiết xem Quyết định 2096/QĐ-TCHQ, có hiệu lực từ 05/8/2020.

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan