Phê duyệt 25.442 thôn ĐBKK và xã thuộc vùng DTTS

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 582/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

 

Theo đó, có 25.442 thôn, xã thuộc 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phê duyệt vào danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể:

  • 20.176 thôn đặc biệt khó khăn;
  • 1.935 xã khu vực III;
  • 2.018 xã khu vực II;
  • 1.313 xã khu vực I.

Quyết định 582/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/4/2017, bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc như:

Xem chi tiết tên thôn, xã đặc biệt khó khăn TẠI ĐÂY.

Gởi câu hỏi

7,568

Văn bản liên quan