Phí thẩm định, công nhận khách sạn 3 sao giảm 1 triệu đồng

Thông tư 34/2018/TT-BTC được ban hành ngày 30/3/2018 quy định mức, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt chuẩn.

 

Theo đó, các mức phí có sự thay đổi, cụ thể các mức phí như sau:

  • Phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch:

+ Hạng 1, 2 sao: 1.500.000 đồng.

+ Hạng 3 sao: 2.000.000 đồng (mức phí hiện hành là 3.000.000 đồng).

+ Hạng 4, 5 sao: 3.500.000 đồng.

  • Phí thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch: 1.000.000 đồng.

Thông tư 34/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/5/2018, thay thế Thông tư 178/2016/TT-BTC.

Phí thẩm định, công nhận khách sạn 3 sao giảm 1 triệu đồng

Gởi câu hỏi

438

Văn bản liên quan