Phó Thủ tướng cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo là 100.000 tấn

Phó Thủ tướng cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo là 100.000 tấn
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông báo 163/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn tại Văn bản 2827/VPCP-KTTH.

Theo đó, để việc xuất khẩu gạo trong thời gian tới không ảnh hưởng tới an ninh lương thực quốc gia nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi của người sản xuất và các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

  • Cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo là 100.000 tấn để xử lý cho các doanh nghiệp có gạo đưa vào cảng trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa đăng ký tờ khai hải quan;

  • Đối với DN đã được mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương thực hiện rà soát, kiểm tra để phát hiện DN khai khống không có hàng (đăng ký hạn ngạch nhưng chưa có gạo) để xử lý theo quy định của pháp luật;

  • Cho phép xuất khẩu nếp trong tháng 04/2020 theo nhu cầu thị trường;

  • ...

Chi tiết xem tại Thông báo 163/TB-VPCP, ban hành ngày 21/4/2020.

Gởi câu hỏi

244

Văn bản liên quan