Phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

Phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người
Đức Thảo

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 04/TANDTC-TH về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.

Theo đó, nhằm phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Chánh án của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án cấp cao, Tòa án quân sự Trung ương, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

  • Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Chỉ thị, Nghị quyết của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của các Tòa án, trong đó có nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự nói chung và các vụ án về tội phạm giết người nói riêng;

  • Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời các vụ án hình sự về tội phạm giết người, đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm;

  • Lựa chọn những vụ án trọng điểm để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là các vụ án gây bức xúc dư luận xã hội, có tính chất chuyên nghiệp do băng nhóm, đối tượng côn đồ gây ra nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung;

  • ...

Chi tiết xem tại Công văn 04/TANDTC-TH được ban hành ngày 08/01/2021.

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan