Phối hợp thực hiện khi tạm đình chỉ điều tra vụ án có nhiều bị can

Phối hợp thực hiện khi tạm đình chỉ điều tra vụ án có nhiều bị can
Lê Hải

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP Quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ được ban hành ngày 01/6/2020.

Theo đó, việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền điều tra và Viện kiểm sát về tạm đình chỉ điều tra thực hiện theo quy định tại Điều 32 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP. Trong trường hợp tạm đình chỉ điều tra đối với từng bị can theo quy định tại Khoản 2 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự thì cơ quan điều tra có thẩm quyền thực hiện như sau:

  • Ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can;

  • Lập hồ sơ tạm đình chỉ điều tra đối với từng bị can; hồ sơ gồm các quyết định tố tụng, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án có liên quan đến bị can tạm đình chỉ. Quyết định tố tụng, tài liệu, chứng cứ bản gốc hoặc bản sao y bản chính.

Chi tiết xem tại Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP có hiệu lực từ 15/7/2020.

Gởi câu hỏi

317

Văn bản liên quan