Phòng, chống dịch COVID-19: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan

Phòng, chống dịch COVID-19: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan
Lê Hải

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Công điện 1300/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch COVID-19, được ban hành ngày 24/9/2020.

Theo đó, tại Công điện 1300/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19, trong đó thực hiện nghiêm các biện pháp:

  • Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng;

  • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn;

  • Hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt chú trọng phòng, chống dịch tại các đô thị lớn, địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly,...

Xem thêm tại Công điện 1300/CĐ-TTg, ban hành ngày 24/9/2020.

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan