Phong tỏa TP. Chí Linh, tạm dừng hoạt động sân bay Vân Đồn từ 28/01/2021

Phong tỏa TP. Chí Linh, tạm dừng hoạt động sân bay Vân Đồn từ 28/01/2021
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Chỉ thị 05/CT-TTg 2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát dịch trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

  • Phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

    • Thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố, trong thời gian 21 ngày kể từ 12h00 ngày 28 tháng 01 năm 2021 theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, phường với phường;

    • Tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu;

    • Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ thành phố Chí Linh ra bên ngoài, trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết;

    • Người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

  • Tạm dừng hoạt động của Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ 12h00 ngày 28 tháng 01 năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng biện pháp đóng cửa, dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Chi tiết xem tại Chỉ thị 05/CT-TTg, có hiệu lực từ 28/01/2021.

Gởi câu hỏi

87

Văn bản liên quan