Phụ cấp ca và phụ cấp chuyên cần không phải tính đóng BHXH

Phụ cấp ca và phụ cấp chuyên cần không phải tính đóng BHXH
Ngọc Duyên

Đây là nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tại Công văn 3016/LĐTBXH-BHXH năm 2018 về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 01/01/2018.

 

Theo đó, phụ cấp ca và phụ cấp chuyên cần không xác định được trước nên không phải là khoản bổ sung khác và không thuộc tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo Công văn 3016, các khoản bổ sung khác là:

  • Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được trả thường xuyên;

  • Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Ngoài ra, để xác định xem khoản trợ cấp xa nhà có phải tính đóng BHXH bắt buộc hay không thì phải xác định rõ nguồn tiền chi trả cho khoản phúc lợi này.

Công văn 3016/LĐTBXH-BHXH ban hành ngày 30/7/2018.

Gởi câu hỏi

2,883

Văn bản liên quan