Phương pháp đánh giá, phân loại cảng biển mới nhất

Phương pháp đánh giá, phân loại cảng biển mới nhất
Đức Dũng

Ngày 28/07/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí phân loại cảng biển.

Theo hướng dẫn tại Nghị định này, Cảng biển tại Việt Nam sẽ được đánh giá và phân thành 04 loại, cụ thể:

- Cảng biển đặc biệt: có tổng số điểm chấm đạt trên 90 điểm;

- Cảng biển loại I: có tổng số điểm chấm đạt trên 70 điểm đến 90 điểm;

- Cảng biển loại II: có tổng số điểm chấm đạt từ 50 điểm đến 70 điểm;

- Cảng biển loại III: có tổng số điểm chấm dưới 50 điểm.

Căn cứ để đánh giá và phân loại sẽ dựa trên 02 tiêu chí chính sau đây:

(1) Phạm vi ảnh hưởng của cảng biển 

Theo đó, tiêu chí này được đánh giá trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Lấy đơn cử: Một cảng biển có thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng thì sẽ được đánh giá điểm cao hơn so với một cảng biển chỉ có thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(2) Quy mô của cảng biển

Việc đánh giá tiêu chí này dựa trên cơ sở sản lượng hàng hóa thông qua trung bình trong 03 năm gần nhất và cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển.

Một số mục để đánh giá phân loại đơn cử như: số lượng hàng container thông qua cảng biển, khả năng tiếp nhận cỡ trọng tải tàu,…

Nghị định 76/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/9/2021.

Gởi câu hỏi

1