Phương pháp dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT

Phương pháp dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT
Ty Na

Ngày 24/11/2020, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Theo đó, phương pháp giáo dục cụ thể đối với môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông như sau:

  • Khi dạy các bài học lý thuyết, giáo viên cần sử dụng phương pháp nêu vấn đề, tạo tình huống có vấn đề, giúp học sinh chủ động trong vận dụng những hiểu biết về kiến thức phổ thông trong các môn học, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức mới, phát huy tinh thần ham học, độc lập sáng tạo trong học tập, nghiên cứu;

  • Khi dạy các bài thực hành, giáo viên cần vận dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với làm động tác mẫu trên vũ khí, trang bị và các giáo cụ trực quan, công nghệ và phương tiện hỗ trợ trong giảng dạy, đặc biệt là công nghệ mô phỏng, phim video,... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người học và người dạy;

  • Cần tận dụng tối đa các phương tiện dạy học hiện đại, công nghệ số ứng dụng trong giảng dạy và hướng dẫn thực hành;

  • Cần coi trọng tổ chức hội thi, hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với yêu cầu giáo dục và điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương, lấy đây là một phương pháp giáo dục đặc thù của môn học.

Chi tiết xem tại Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 11/01/2021.

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan