Quan hệ công tác của Cục THA Bộ quốc phòng với các đơn vị

Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành Thông tư 50/2017/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án (THA) Bộ Quốc phòng.

 

Theo đó, Cục THA Bộ Quốc phòng có mối liên hệ công tác với 08 cơ quan, đơn vị. Đơn cử như:

  • Với Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là quan hệ phục tùng lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy;
  • Với Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam là quan hệ phục tùng chỉ huy, chỉ đạo về hành chính quân sự;
  • Với Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu là quan hệ phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảng, công tác chính trị;
  • Với Bộ Tư pháp là quan hệ chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo trong thực hiện các quy định pháp luật về THA dân sự;
  • Với Tổng cục THA dân sự là quan hệ phối hợp, hiệp đồng.

Ngoài ra, Thông tư 50 còn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Phòng THA cấp quân khu.

Xem chi tiết Thông tư 50/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25/4/2017.

Gởi câu hỏi

343

Văn bản liên quan